СПАЛНИ ЧУВАЛИ

Спален чувал Хималая

Спален чувал Хималая – пух Цена: 590 лв

Спален чувал Алпина

Спален чувал Алпина – пух   Цена: 495/475 лв.

Спален чувал Трекер

Спален чувал Трекер – пух        Цена: 470/445 лв.

Пухен спален чувал Турист Лайт+

Спален чувал Турист +           Цена: 279 лв.

Спален чувал Турист Лайт

Спален чувал Турист               Цена: 279 лв.