ОБЩИ УСЛОВИЯ

Добре дошли в www.milolab.com, уебсайт собственост на МИЛО – 92 ЕООД /Собственик/. Общите условия имат за цел да информират всички посетители, наричани за по-кратко „Потребители“, на уеб страницата на СОБСТВЕНИКА, наричан за по-кратко „Собственик“, за задълженията и правата на потребителите, както и условията, при които всеки посетител може да се възползва от информацията и услугите, намиращи се на уеб страницата на milolab.com.
Използвайки www.milolab.com вие давате съгласието си с тези Общи условия.

1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на www.milolab.com се предоставя напълно безплатно на всички свои потребители, дали съгласието си с тези Общи условия;
Основното предназначение на уеб страницата е информационно. Чрез нейното съдържане може да добиете представа за техническите и визуалните характеристики на продуктите, които Собственикът произвежда и предлага. Преди окончателния избор на продукт, важно е да направите запитване, или да се свържете с екипа на Собственика, за да сте сигурни, че продуктът е наличен и отговаря на вашите очаквания.

2. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Уеб страницата www.milolab.com представлява онлайн каталог, който предлага на потребителите следните услуги:
а/ Информация за продуктите;
б/ Продажба и доставка на продуктите;
в/ Полезна информация за потребителите, свързана с основната дейност на Собственика.

3. АВТОРСКИ ПРАВА

Цялата информация в уеб сайта принадлежи на Собственика в това число: снимки, техническо описание, дизайн и текстове, които са защитени от законодателството на Република България;
Забранява се репродукцията, копирането, записване или предаване под каквато и да е форма на всяка част от съдържанието на уеб сайта без изричното предварително писмено съгласие на Собственика.

4. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Като администратор на milolab.com, Собственикът се старае да поддържа уеб страницата с актуализирана, вярна и точна информация. Въпреки това, Собственикът не носи никаква отговорност при инцидентно възникнали несъответствия в информация за параметрите, характеристиките и спецификациите на даден продукт, както и придружаващите го изображения, пропуски или липси, довели до евентуални щети свързани или породени от достъпа, употребата или невъзможността за такава на уеб страницата milolab.com.

5. ПОРЪЧКИ

Цените на всички продукти, посочени в уеб страницата, са крайни и в български лева/лв=BGN/. В английската версия на сайта, освен стойността в български лева, в скоби е посочена и съответната цена в евро/EUR/ по фиксиран курс 1 EUR = 1.95583 BGN;
Всеки потребител може да направи поръчка по електронен път или по телефона.
Извършвайки поръчка, от Потребителите ще бъде искана следната информация: име, точен адрес, електронна поща, телефонен номер, предпочитана куриерска фирма и други, свързани с доставката.
Собственикът не предоставя вашата лична информация на трети лица. Основната цел, за събирането на данни, е изпълнението на поръчките и извършване на доставките.

6. УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКА

При извършване на поръчка, клиентът задължително посочва e-mail, телефон и точен адрес за осъществяване на доставка. Посочването на неверен/сгрешен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва Собственика със задължение за изпълнението й. Запитвания се приемат всеки работен ден. След получаване на запитване, от страна на Собственика се извършва проверка на посочения телефон /валидността му/ и се пристъпва към потвърждаване на поръчката /включително относно наличност на продукта/ и на адреса, на който да бъде доставена стоката. Потвърждение на поръчка по телефон се осъществява през работните дни: Понеделник – Петък, между 09.00-17.00 ч.
Потвърдената редовна поръчка представлява волеизявление, което обвързва със силата на договора клиента и Собственика. За издаване на фактура се попълват данни за фирмата или ЕГН за физическото лице.

7. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Поръчките се доставят за сметка на клиента.
Работим с Еконт Експрес – доставка от офис до офис, използвайки услугата „ПРЕГЛЕД И ПРОБА“. Заплащането на поръчаните продукти се извършва чрез наложен платеж – при получаването им.
При избор на куриерска фирма, различна от Еконт Експрес, поръчаните продукти могат да бъдат доставени с избрана от вас фирма в цялата страна за ваша сметка, без да може да се възползвате от услугата „ПРЕГЛЕД И ПРОБА“.
Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Доставката е до посочения от клиента адрес. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована.
Ако клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, поръчката се счита за отказана и отпаднала и Собственикът се освобождава от задължението си да изпълни доставката.
В случай че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след като е изтекъл срокът за доставка, в който той не е бил намерен на посочения от него адрес, клиентът поема за своя сметка разходите по доставката. Разходите се заплащат при получаване на стоката, едновременно с цената на стоката – с наложен платеж.
Заплащането на дължимата цена на стоката става при получаването й от клиента, който я е поръчал или от трето упълномощено лице, при положение, че това лице потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
Ако трето упълномощено лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на клиента, направил поръчката, последният няма право да върне стоката или да прави възражения относно доставката.

8. СРОК НА ДОСТАВКА

Обикновената доставка на поръчан и наличен продукт е до 5 работни дни от момента на потвърждаване на поръчката.
При нестандартни поръчки, срокът на изработване и доставка се съгласува и уточнява допълнително.

9. ГАРАНЦИЯ

Всички изделия с естествен гъши пух на Собственика са с 5 години безплатно гаранционно обслужване.
Безплатното гаранционно обслужване не включва поправка на механични увреждания, причинени по невнимание или неправилно използване, съхранение и поддръжка на продуктите. Въпреки това, ние можем да извършим ремонт на повредения продукт, след предварителен оглед, установяване и остойностяване размера на повредата.
При амортизиране на стоката вследствие на дълга употреба, неправилна екплоатация или умишлено увреждане, Собственикът не приема рекламация.
Всякакви разходи, свързани с движението на продукта са за сметка на потребителя.

10. ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

Клиентът, поръчал стока от milolab.com, и не ползващ услугата ПРЕГЛЕД И ПРОБА на Еконт Експрес, има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в следните случаи:
а/ Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен външен преглед на стоката;
б/ Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена;
в/ Ако цената, която клиентът следва да заплати, не съответства на първоначално оферираната и потвърдена цена от Собственика;
Рекламации по гореизброените случаи се извършват само в момента на доставката. В противен случай клиентът дължи заплащане на извършените разходи за доставка и връщане на стоката.
След получаване и заплащане на стоката, клиентът може да направи рекламация, ако стоката има съществен недостатък или несъответствие, които не са могли да бъдат установени при обикновен преглед на стоката.

11. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ

Клиентът има право да върне продукта, в 14-дневен срок от получаването му, ако продуктът не е бил използван, и стоката се намира във вида, в който е получена.
Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 72 часа от заявката на клиента за наличие на несъответствие и извършен оглед за установяване на несъответствието.
Транспортните разходи са за сметка на потребителя.