КОНТАКТИ

Свържете се с нас:

Фирмен магазин:

Гр. Търговище
ул. Петлешков 27
мобилен: 0899 13 99 41
shop@milolab.com

Производствена база:

гр. Търговище
ул. Петлешков 27
мобилен: 0899 13 99 42
vesselina@milolab.com